Điều khoản và Điều kiện sử dụng của gói thành viên Buzzmetrics

Xin chào bạn và mời bạn tham khảo Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Buzzmetrics. Các điều khoản dưới đây rất quan trọng bởi vì nội dung điều khoản:

 • Đề cập đến quyền hợp pháp của bạn trên Buzzmetrics
 • Giải thích quyền bạn cấp cho chúng tôi khi sử dụng Buzzmetrics
 • Mô tả các quy định mọi người cần tuân thủ khi sử dụng Buzzmetrics

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này, Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và bất kỳ điều khoản nào được tham chiếu trong tài liệu này.

Điều khoản Sử dụng website Buzzmetrics.com

Điều khoản Sử dụng (dưới đây gọi chung là “Điều khoản”) là các Chính sách và Quy định được đưa ra bởi công ty Buzzmetrics, đơn vị chủ quản của website Buzzmetrics.com (dưới dây gọi tắt là “Chúng tôi”), về các yêu cầu ràng buộc đối với tất cả người dùng sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: thông tin, báo cáo, số liệu, tài liệu và các sản phẩm dịch vụ khác được cung cấp trên nền tảng website của Buzzmetrics (dưới đây gọi chung là “Sản phẩm”, “Dịch vụ” hoặc “Trang Web”).

Người sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “Bạn”) bao gồm:

 • Những người dùng chỉ xem Trang Web mà không đăng ký tài khoản chính thức.
 • Những người dùng đăng ký thành viên và có một tài khoản chính thức trên Trang Web.

Khi sử dụng bất cứ Sản phẩm hay dịch vụ nào của Chúng tôi, hoặc khi Đăng ký thành viên, bạn đã xác nhận đã đọc, hiểu và mặc nhiên đồng ý với tất cả các Điều khoản được đề cập ở đây.

Nếu có bất kỳ điểm nào trong Điều khoản bạn không đồng ý, xin vui lòng dừng sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc kỹ và cập nhật các Điều khoản của chúng tôi trước khi sử dụng. Chúng tôi sẵn sàng giải thích và hỗ trợ cho các bạn về điều khoản này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo email: marketing@buzzmetrics.com

1/ QUY ĐỊNH CHUNG SỬ DỤNG TRANG WEB

KHÔNG sử dụng ngôn ngữ hoặc có hành vi xúc phạm, lăng mạ, quấy rối, vu khống, đe dọa người khác.

KHÔNG đăng tải, sử dụng, chia sẻ những thông tin, tài liệu có nội dung bị cấm, trái đạo đức, gây hại cho người khác, vi phạm bản quyền, vi phạm thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật.

KHÔNG tải lên, cài đặt, lan truyền các tài liệu được bảo vệ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ hoặc các phần mềm có khả năng gây hại cho máy tính.

NGHIÊM CẤM hành vi nghiên cứu, chỉnh sửa, thâm nhập mã nguồn Trang Web với động cơ bất chính hoặc cố tình xâm nhập bất hợp pháp.

KHÔNG lợi dụng để SPAM hoặc có hành vi cố tình phá hoạt tài nguyên của Trang Web hay gây rối các thành viên khác.

KHÔNG đăng tải, chia sẻ hay lan truyền các nội dung quảng cáo bừa bãi, spam, các liên kết lừa đảo hay gây hại (virus)

KHÔNG sao chép, sử dụng lại, đăng tải các nội dung trên Trang Web – do chung tôi đăng tải hay do thành viên đăng tải – ở nơi khác mà chưa có được sự đồng ý của Chúng tôi và thành viên sở hữu.

KHÔNG thảo luận các vấn đề liên quan đến thể chế chính trị, Đảng và Nhà nước và các vấn đề liên quan.

Chúng tôi giữ quyền nghiêm cấm truy cập tiếp tục vào Sản phẩm hay Dịch vụ của chúng tôi nếu xét thấy bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào được nêu trên.

2/ QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT NGOÀI

Bạn không được sao chép, tải lên một phần hay nhiều phần Trang Web của Chúng tôi lên một Trang Web khác.

Vui lòng KHÔNG đặt liên kết đến Trang Web của Chúng tôi bằng các từ khóa SPAM, từ khóa có ngôn từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục hoặc có thể tạo ra ấn tượng không tốt cho người sử dụng.

Vui lòng KHÔNG đặt liên kết đến Trang Web của Chúng tôi bằng bất kỳ hình ảnh, thông tin, thiết kế hoặc nhận diện thương hiệu nào có dấu hiệu vi phạm bản quyền hoặc thuộc quyền sở hữu thương mại của người khác.

NGHIÊM CẤM việc đặt liên kết ra ngoài đến những trang web phân biệt chủng tộc, có nội dung đồi trụy, khủng bố, phản động, vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, bản quyền hoặc nhân quyền.

3/ TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU

Bằng việc Đăng ký tài khoản trên Trang Web của Chúng tôi, bạn xác nhận đã hiểu và đồng ý rằng Tài khoản và Mật khẩu (dưới đây chúng tôi gọi là “Tài khoản”) thuộc quyền sở hữu của bạn và chỉ một mình bạn được phép sử dụng.

Bạn có trách nhiệm phải tự bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình, đảm bảo cho chính cá nhân mình sử dụng, cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn với các hoạt động liên quan đến tài khoản của bạn.

Hành vi chia sẻ hay dùng chung tài khoản với người khác là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP và người vi phạm sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản, cấm truy cập không hoàn tiền vào các Sản phẩm và Dịch vụ (Bao gồm tất cả các  tài liệu đã được đăng ký)

Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi qua hệ thống hỗ trợ marketing@buzzmetrics.com khi phát hiện có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn mà không được sự cho phép của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng – bằng tất cả những nỗ lực của mình – bạn sẽ ngăn chặn hoặc phối hợp điều tra, ngăn chặn những hành vi xâm nhập trái phép.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề hay thiệt hại nào vì lý do sử dụng trái phép tài khoản của bạn, mà nguyên nhân do lỗi bảo mật từ bên thứ 3 nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi, hay do bạn làm mất thông tin tài khoản của mình.

Trong trường hợp có sự tranh chấp giữa hai hay nhiều cá nhân về quyền sở hữu Tài khoản, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của Chúng tôi (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc giữa các bên.

4/ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO, TÀI LIỆU, SỐ LIỆU.

Là một phần trong những Sản phẩm và Dịch vụ được cung cấp bởi Website, Chúng tôi sẽ cấp quyền truy cập cho bạn vào xem nội dung tài liệu, số liệu ở các định dạng như nội dung viết, hình ảnh hoặc bất cứ loại nội dung số nào phù hợp với tài liệu đăng ký (dưới đây chúng tôi gọi là “Nội dung tài liệu”)

Nội dung tài liệu được cung cấp chỉ DUY NHẤT CHO BẠN với mục đích sử dụng CÁ NHÂN, phi THƯƠNG MẠI, hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sử dụng tài liệu mà bạn đã đăng ký (dưới đây gọi là “QUYỀN SỬ DỤNG GIỚI HẠN”)

Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP tái xuất bản, sao chép, đăng tải, chia sẻ, chỉnh sửa, bán lại, sử dụng cho mục đích thương mại, trình chiếu cho nhiều người xem, dù là một phần hay nhiều phần hay toàn bộ nội dung Tài liệu, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hay dưới bất kỳ hình thức, hành vi nào, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi và người sở hữu. Bạn chỉ được sử dụng nội dung tài liệu cho QUYỀN SỬ DỤNG GIỚI HẠN như đã được nêu ở trên.

Chúng tôi giữ quyền được chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung các nội dung tài liệu, báo cáo ngay cả sau khi Bạn đã đăng ký. Thông thường những thay đổi này sẽ giúp mang lại nội dung tốt hơn, mặc dù đôi khi những gì bạn nhận được sẽ khác đi ít hoặc nhiều so với nội dung ban đầu nhận được.

5/ QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

Chúng tôi luôn tôn trọng các vấn đề Bản quyền và Quyền sở hữu Trí tuệ, và mong đợi Bạn cũng có thái độ và hành động tương tự.

Một phần nội dung của Trang Web mà chúng tôi xuất bản, cũng như toàn bộ nội dung Tài liệu, báo cáo, số liệu đều thuộc bản quyền của Buzzmetrics và các đối tượng được cấp phép. Bạn KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sao chép, chỉnh sửa, tái xuất bản, đăng tải lại các nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của Buzzmetrics. Bất kỳ nhu cầu tái sử dụng nội dung vui lòng liên hệ marketing@buzzmetrics.com

Trong khi bạn được cấp Quyền sử dụng Giới hạn (như đã đề cập trong Điều khoản 4) đối với các nội dung trên Trang Web, Sản phẩm và Dịch vụ, nội dung tài liệu và báo cáo, Bạn hiểu và đồng ý rằng Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của các nội dung được đề cập, và do đó được giữ tất cả Bản quyền cũng như Quyền sở hữu Trí tuệ của tất cả những nội dung được đề cập. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng ngoài Quyền sử dụng Giới hạn, bạn KHÔNG SỞ HỮU bất cứ bản quyền, lợi ích, danh nghĩa gì có liên quan đến việc sở hữu nội dung trang web, Sản phẩm, Dịch vụ và nội dung tài liệu, báo cáo, số liệu liên quan.

Chúng tôi có toàn quyền khóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn đối với những Thành viên không tôn trọng hay có hành vi xâm phạm Bản quyền và Quyền sở hữu Trí tuệ.

Bạn không được phép sử dụng nhận diện thương hiệu đã được đăng ký nhãn hiệu cũng như logo của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Nếu Bạn tin là nội dung mà Bạn sở hữu bị sử dụng trái phép trên Trang Web, có dấu hiệu vi phạm bản quyền hay Quyền sở hữu Trí tuệ, xin vui lòng báo ngay cho Chúng tôi với các thông tin sau để kịp thời xử lý:

 • Họ và tên đầy đủ người chủ sở hữu nội dung, hoặc người có thẩm quyền đối với nội dung bị vi phạm.
 • Mô tả nội dung Bạn sở hữu bị vi phạm Bản quyền.
 • Mô tả vị trí, nội dung, cách thức mà nội dung của Bạn bị vi phạm Bản quyền trên Trang Web của chúng tôi, để Chúng tôi có thể xác định đúng chi tiết nội dung để tiến hành xử lý.
 • Thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Lời xác thực bởi chính Bạn, rằng những thông tin bạn cung cấp là chính xác và yêu cầu xử lý đối với nội dung vi phạm Bản quyền.

Bạn có thể liên hệ với chung tôi về các vấn đề về bản quyền theo email : marketing@buzzmetrics.com

6/ QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.

Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào trong việc sử dụng các nội dung trên Trang Web, Sản phẩm, Dịch vụ, nội dung tài liệu, báo cáo, số liệu.

Chúng tôi luôn đảm bảo Bạn có thể truy cập Trang Web, Sản phẩm và Dịch vụ không bị gián đoạn, nhưng không có ràng buộc pháp lý nào đối với việc này.

Chúng tôi không cam kết Trang Web hoàn toàn không bị gián đoạn hay không có lỗi kỹ thuật; cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả hay hậu quả từ việc sử dụng các thông tin trên Trang Web.

Trong bất cứ trường hợp nào, Chúng tôi và những người chịu trách nhiệm xuất bản, đăng tải, chia sẻ nội dung trên Trang Web sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, vô tình, cố ý, xuất phát từ việc sử dụng hay không có khả năng sử dụng thông tin trên Trang Web, từ các Sản phẩm hay Dịch vụ, Nội dung tài liệu, báo cáo, số liệu.

Quyền miễn trừ Trách nhiệm quy định trong Điều Khoản này áp dụng cho tất cả mọi thiệt hại hay tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, virus máy tính, mất cắp, xâm nhập trái phép, các trường hợp tai nạn, thảm họa, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.

Trong những trường hợp hệ thống bị gián đoạn – vì lý do bảo trì, nâng cấp hay các vấn đề kỹ thuật khác theo kế hoạch, hoặc các vấn đề hệ thống gây gián đoạn ngoài dự kiến – Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bị ràng buộc và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:

 • Không thể truy cập được Trang Web, các Sản phẩm, Dịch vụ hoặc các ứng dụng nhúng từ bên thứ 3
 • Chậm trễ, sai lệch, hay thất thoát dữ liệu, thông tin, giao dịch hay bất kỳ nội dung nào xảy ra trong quá trình hệ thống bị gián đoạn.
 • Gián đoạn do các nhà cung cấp, bao gồm không giới hạn các nhà cung cấp mạng Internet, hạ tầng máy chủ, điện, các ứng dụng nhúng của bên thứ 3, các đơn vị viễn thông và đường truyền.

Bạn cũng đồng ý rằng Chúng tôi sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM đối với các hành vi gây tổn thất, thiệt hại, sai trái, phạm pháp của các bên thứ 3, các nhà cung cấp hoặc các người sử dụng khác trên Trang Web. Mọi thiệt hại hay tổn thất – nếu có – sẽ được quy kết trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức gây ra.

Bạn cũng đồng ý rằng phạm vi trách nhiệm và đền bù, nếu có, của Chúng tôi và các đối tác, người sử dụng, nhân viên, cộng tác viên, hay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan (dù có hay không hợp đồng hay thỏa thuận), liên quan đến các Sản phẩm và Dịch vụ, nội dung tài liệu, báo cáo, số liệu sẽ không vượt quá mức phí mà bạn đã trả cho Chúng tôi cho loại Sản phẩm hay Dịch vụ mà bạn sử dụng.

7/ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN, PHƯƠNG THỨC NÂNG CẤP TÀI KHOẢN.

Tất cả giá bán và chi phí của Sản phẩm, Dịch vụ được hiển thị trên Trang Web đều có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà thông cần báo trước.

Chúng tôi luôn nỗ lực để hiển thị và cập nhật giá chính xác nhất, trong một vài trường hợp giá có thể được hiển thị không chính xác. Điều này có thể do lỗi của con người, lỗi kỹ thuật hoặc thông tin không chính xác theo thời điểm. Tuy vậy, mức giá mà bạn thanh toán sẽ là mức giá có hiệu lực cuối cùng.

8/ QUYỀN THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung các Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước cho Bạn. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ luôn đăng tải các bản cập nhật Điều khoản mới nhất trên Trang Web để bạn luôn được nhận biết được những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn có trách nhiệm ghé thăm trang này thường xuyên để kiểm tra và cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của các Điều khoản này. Việc tiếp tục sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ của Trang Web, sử dụng Nội dung Tài liệu, báo cáo, số liệu; sau khi có những thay đổi trong Điều Khoản, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.

Thỏa thuận giữa Bạn và Chúng tôi trong bản Điều khoản sử dụng này – Bao gồm các quyền, thỏa thuận, quy định – là duy nhất và không thể chuyển đổi, bàn giao cho các bên thứ 3 hay bất kỳ ai khác. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất cho thỏa thuận này.

9/ HIỆU LỰC VÀ VÔ HIỆU

Việc đồng ý thỏa thuận các Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang web của chúng tôi, hoặc ngay khi bạn nhấn nút “Đăng Ký Tài Khoản”, và theo các Điều khoản được quy định trong văn bản này, thỏa thuận sử dụng có hiệu lực vô hạn khi bạn còn ghé thăm trang web, duy trì tài khoản hay sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cho đến khi thỏa thuận trở nên vô hiệu.

Chúng tôi có quyền được hủy bỏ thỏa thuận này, tạm khóa hay xóa hoàn toàn tài khoản của bạn, cấm truy cập một phần hay toàn bộ trang web, ngưng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nội dung tài liệu, số liệu, báo cáo nếu xét thấy bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào được nêu trên. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động này ngay sau khi gửi Email thông báo cho bạn, hay thậm chí không cần phải thông báo.

Trong trường hợp thỏa thuận bị vô hiệu do bạn vi phạm Điều khoản sử dụng, chúng tôi KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOÀN TIỀN cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào bạn đã đăng ký bị mất đi do việc tạm khóa hay xóa hoàn toàn tài khoản.

Bạn có thể hủy bỏ thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào, bằng việc không truy cập vào Trang Web hoặc bằng cách xóa tài khoản của bạn trên Trang Web của chúng tôi. Chúng tôi không có ràng buộc phải duy trì thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin nào của bạn sau khi thỏa thuận vô hiệu.

10/ THANH TOÁN, GIA HẠN VÀ HOÀN TRẢ

Thanh toán: Khi bạn (người dùng) mua một gói tài khoản trả tiền trên website Buzzmetrics hoặc nâng cấp từ một gói dịch vụ trả tiền khác thấp hơn, hệ thống thanh toán của website Buzzmetrics sẽ tự động tính phí dựa trên thông tin thẻ ngân hàng mà bạn cung cấp để thanh toán trên website Buzzmetrics. Bạn có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản phí liên quan đến gói dịch vụ mà bạn đã lựa chọn. Quyền truy cập vào dịch vụ sẽ được cung cấp sau khi bạn thanh toán những chi phí dựa theo gói dịch vụ mà bạn đã lựa chọn khi đăng ký.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa, thẻ tín dụng, thẻ Quốc tế (VISA/Mastercard).

Gia hạn: Hệ thống thanh toán sẽ gửi email nhắc nhở về việc gia hạn gói tài khoản trong 2 khoảng thời gian 7 ngày và 15 ngày trước khi hết hạn. Nếu việc thanh toán định kỳ không được thực hiện thành công, chúng tôi sẽ mặc định rằng bạn đã chấm dứt sử dụng gói dịch vụ và tài khoản của bạn sẽ trở về tài khoản miễn phí và không được sử dụng các dịch vụ trong gói đã đăng ký trước đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh nào đến từ nhà phát hành dịch vụ thẻ ngân hàng.

Hoàn trả: dịch vụ trên website Buzzmetrics là loại hình dịch vụ “Thanh toán trả trước” – được hiểu rằng chỉ sau khi thanh toán gói dịch vụ thì người dùng mới được sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không cung cấp hình thức hoàn tiền, ngay cả khi bạn hủy đăng ký dịch vụ sau khi tài khoản ngân hàng của bạn đã được chi trả cho thời hạn thanh toán mới theo chu kỳ của hệ thống thanh toán.

11/ KẾT THÚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Do đặc thù sản phẩm là ẩn phẩm nghiên cứu độc quyền của công ty Buzzmetrics, vì vậy chúng tôi không hỗ trợ kết thúc sử dụng dịch vụ sớm hoặc ngay sau khi đăng ký sử dụng.

Nếu Bạn (người dùng) vẫn muốn kết thúc việc sử dụng gói dịch, bạn cần gửi một email đến địa chỉ marketing@buzzmetrics.com và nêu vấn đề của bạn, lý do bạn muốn kết thúc việc sử dụng gói dịch vụ để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn.

Infomation

About the article