INSIGHT+

Social Listening: Chất lượng chuyên môn và Chi phí là hai yếu tố hàng đầu trong quyết định chọn bệnh viện phụ sản

Mar 29, 2015 - 7:52 am | Views: 24K

Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý của khách hàng trong quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ sinh con của các bệnh viện hiện nay bằng mô hình phân tích Quá trình trải nghiệm tiêu dùng - BJ (Brand Journey) của giải pháp lắng nghe và phân tích mạng xã hội Buzzmetrics.

UBER, MAI LINH VÀ VINASUN: Cuộc chiến taxi hiện đại và taxi truyền thống

Mar 20, 2015 - 4:47 am | Views: 3K

Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý của khách hàng trong quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ của các hãng taxi hiện nay bằng mô hình phân tích Quá trình trải nghiệm tiêu dùng - BJ (Brand Journey) của giải pháp lắng nghe và phân tích mạng xã hội Buzzmetrics.

VIETTEL, MOBIFONE VÀ VINAPHONE: Cần giải quyết bức xúc của khách hàng về cách làm việc không minh bạch

Mar 16, 2015 - 2:49 am | Views: 3.5K

Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý của khách hàng trong quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ mạng di động bằng mô hình phân tích Quá trình trải nghiệm tiêu dùng - BJ (Brand Journey) của giải pháp lắng nghe và phân tích mạng xã hội Buzzmetrics.

BIDV, ACB VÀ VIETINBANK: Thái độ của nhân viên là yếu tố hàng đầu khiến khách hàng rời bỏ ngân hàng

Mar 6, 2015 - 9:17 am | Views: 5K

Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý của khách hàng trong quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ tại các ngân hàng hiện nay bằng mô hình phân tích Quá trình trải nghiệm tiêu dùng - BJ (Brand Journey) của giải pháp lắng nghe và phân tích mạng xã hội Buzzmetrics.

LG, Toshiba và Electrolux: Lựa chọn giá và chất lượng giặt

Mar 2, 2015 - 2:23 pm | Views: 4.9K

Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý của khách hàng trong quá trình lựa chọn mua Máy giặt bằng mô hình phân tích Quá trình trải nghiệm tiêu dùng đối với ngành hàng Máy giặt - CDJ (Consumer Decision Journey).

CGV, BHD và Galaxy: Cuộc chiến Giá vé và Chất lượng rạp

Feb 12, 2015 - 5:54 am | Views: 5.7K

Bài viết sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý của khách hàng trong quá trình lựa chọn và sử dụng dịch vụ tại các rạp chiếu phim hiện nay bằng mô hình phân tích Quá trình quyết định lựa chọn rạp phim - CDJ (Consumer Decision Journey).

LOGIN