INSIGHT+

Các công cụ social listening thu thập dữ liệu như thế nào?

Oct 8, 2014 - 9:01 am | Views: 1.3K

Đây là bài viết thứ 2 trong serie các bài viết cho thấy bức tranh thực sự về cách hoạt động của các công cụ lắng nghe và theo dõi mạng xã hội, đặc biệt là Buzzmetrics. Bài viết cho các bạn quan tâm đến Social Listening biết cách hệ thống Social Listening tool thu thập dữ liệu như thế nào.

Các Social Listening Tool Đo Lường Sentiment Như Thế Nào?

Oct 3, 2014 - 2:26 am | Views: 1.6K

Đây là một trong serie các bài viết cho thấy bức tranh thực sự về cách hoạt động của các công cụ lắng nghe và theo dõi mạng xã hội, đặc biệt là Buzzmetrics, một công cụ đang được dùng để theo dõi các chiến dịch và thương hiệu quản lý bởi các tập đoàn lớn Samsung, Coca-Cola, Unilever và các Agencies global như Ogilvy, Maxus, Leo Burnett, Phibious, Performics... tại Việt Nam.

Digital và Social Media có ROI cao nhất trong các loại Media

Sep 30, 2014 - 8:34 am | Views: 1.1K

Dữ liệu thu thập được từ 300+ chiến dịch mà Nielsen đo lường hiệu quả quảng cáo, cho thấy digital đem lại $1.29 lợi nhuận cho mỗi đô la tiêu vào quảng cáo banner, trong khi TV chỉ đem lại 66 cents lợi nhuận, với các hình thức digital media có tính tương tác cao hơn như social và rich media có thể đem lại $1.48 lợi nhuận cho mỗi đô la chi phí.

Cơ chế lan truyền khủng hoảng truyền thông và social listening tool hỗ trợ xử lý khủng hoảng như thế nào?

Sep 25, 2014 - 5:39 am | Views: 1.3K

Phân tích nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông trên social media thực hiện bởi Buzzmetrcsi cho thấy khủng hoảng thường chia làm 3 giai đoạn: Âm ỉ, Bùng phát và Phát tán. Khủng hoảng cần được khống chế từ giai đoạn Âm ỉ vì khi nó đã được phát tán thì rất khó kiểm soát. Các thương hiệu cũng cần đối mặt với khủng hoảng thay vì trốn tránh hoặc tìm lí do để thoái thác như trường hợp của khủng hoảng sữa NAN HA Baby Gold Formula.

Làm thế nào để tạo sự liên tưởng đến thương hiệu tài trợ trong các show Truyền hình Thực tế?

Sep 22, 2014 - 9:49 am | Views: 1.3K

Nhìn chung, tỷ lệ của thảo luận về thương hiệu trong các show truyền hình thực tế là rất thấp. Mặc dù nguyên nhân có thể nằm ở những yếu tố nội tại, như việc nội dung của show không thực sự phù hợp với hình ảnh của thương hiệu (brand image), nhưng số lượng thảo luận về sponsor brand hoàn toàn có thể được nâng cao bằng một số cách.

Người tiêu dùng đang nói gì về smartphone giá rẻ trên Social Media?

- 9:47 am | Views: 1.1K

Các hãng điện thoại di động giá rẻ cần thay đổi quan niệm của người tiêu dùng về quan niệm smartphone giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng thấp đồng thời tập trung vào một chức năng giải trí nào đó, đặc biệt là camera.

LOGIN