INSIGHT+

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: Lazada qua góc nhìn social listening

Jan 5, 2017 - 9:35 am | Views: 674

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 15 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu Lazada trên social media trong khoảng thời gian từ 01/06/2016 – 30/11/2016.

Fresher Program – Social Media Analyst

Jan 4, 2017 - 8:47 am | Views: 528

Buzzmetrics is rapidly expanding and we are looking for steady and analytical professionals to help support our growth.

Bảng tin Social media: Top 10 chủ đề nổi bật tháng 12/2016

Jan 3, 2017 - 11:55 am | Views: 429

Buzzmetrics tiếp tục phát hành chuyên đề "Top 10 chủ đề nổi bật trên social media". Bảng xếp hạng thống kê dựa trên lượng tổng bài viết và thảo luận công khai được tạo ra bởi các tin tức, sự kiện trên social media bao gồm Facebook, Forum, Youtube, Báo điện tử, Blog,...trong thời gian từ 01/12/2016 đến 31/12/2016

Social Listening: Các thương hiệu đã tận dụng các trào lưu trên mạng xã hội như thế nào?

Dec 28, 2016 - 9:49 am | Views: 2.1K

Nếu như các trào lưu có công thức hình thành từ việc giải quyết một nhu cầu tâm lý, đơn giản dễ áp dụng,... thì liệu có một công thức nào để việc tận dụng trào lưu của thương hiệu có thể đạt được hiệu quả cao nhất? Trong bài viết này, Buzzmetrics sẽ thống kê các trào lưu/chủ đề nóng trên social media đã được các thương hiệu tận dụng và phân tích hiệu quả tương tác tạo ra bởi sự kết hợp này nhằm tìm ra chìa khoá đằng sau thành công của việc tận dụng trào lưu vào marketing thương hiệu trên social media.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: SumoBBQ qua góc nhìn social listening

Dec 27, 2016 - 2:25 am | Views: 539

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 15 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu chuỗi buffet lẩu nướng SumoBBQ trên social media trong khoảng thời gian từ 01/04/2016 – 30/09/2016.

Theo dõi sức khoẻ thương hiệu toàn diện trên social media: Pigeon qua góc nhìn social listening

Dec 23, 2016 - 1:32 am | Views: 298

Buzzmetrics tiếp tục thực hiện bài viết thứ 14 trong chuyên mục “Always-on Brand Tracker – Mỗi tuần một thương hiệu”, gồm các bài tổng hợp, phân tích và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện trên social media cho từng thương hiệu cụ thể đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Bài viết tuần này sẽ theo dõi một cách toàn diện sức khoẻ thương hiệu Pigeon trên social media trong khoảng thời gian từ 01/05/2016 – 31/10/2016.

LOGIN